Velkommen til

Verdal Hotell

Jul på hotellet!

Se vårt program for julen. Her finner du både restaurantmeny for julen og informasjon om julebord.