Med våre 39 rom kan vi huse mange folk på en gang

Verdal Hotell drives i dag av Veronika Green. Her tilbyr vi mange tjenester for familier og bedrifter.

Utenom hotell tilbyr vi også servering i vår restaurant og kafeteria, vi holder alle slags selskap på bestilling, vi kan levere catering og vi har også konferansemuligheter.

Overnatting er selvsagt den største tjenesten vi tilbyr. Med våre 39 rom kan vi huse mange folk på en gang.

Vår resepsjon er døgnåpen, som er en fin trygghet for våre kunder. Vi står nesten vegg i vegg med Verdals kjøpesenter og rett over veien har vi både tog og taxitransport.

Grennes hotell - 1930

Historien

Verdal Hotell, eller «Grennes Hotell» som det først het, ble bygd i starten på 1900-tallet.
Det ble da drevet av Marie Grennes frem til 1946

I 1946 ble hotellet kjøpt opp av Verdal Meieri og døpte så hotellet til «Verdal Hotell».

Det var da behov for en kraftig rehabilitering, og meieriet investerte 200.000-300.000,- kroner i hotellprosjektet.

Verdal Meieri skaffet dermed bygda et «moderne! hotell, samtidig som man oppnådde å sikre «meieriets tomteområder for kommende tider».
Baktanken med hotellkjøpet var nettopp dette med tomteområder, og derfor beholdt de ca. 1000 m2 ved salget i 1952.

Grennes hotell ved siden av Meieriet - 1918

Det finnes mange historier om hotellet

Utdrag fra andre verdenskrig:

«I ly av nattemørket ankom de til Verdal i flere busser, og ifølge kjøretøyoppbudet var det tydelig at Rinnan reknet med storfangst.
Hovedkvarter ble opprettet på Grennes Hotel, som tyskerne hadde lagt beslag på til soldatheim allerede i 1940. Herfrå ledet Rinnan aksjonene».

«Tyskerne virket svært bitre og oppførte seg utrivelig overfor disse fangene. De drakk tett, var beruset og kom til stadighet med trusler. Smått med mat var det til fangene og de led av tørst. Omsider fikk de vann fra Grennes hotell, i en grøtterrin. Det ble ikke store skvetten på hver».